Accura Administratie en Belastingadvies 

in Zwolle en Nagele


IN VERBAND MET HEMELVAART, IS ONS KANTOOR DONDERDAG 21 MEI EN VRIJDAG 22 MEI 2020 GESLOTEN.Berichtgeving rondom corona :


Een veilige (werk)omgeving voor medewerkers, klanten én partners staat bij Accura Belastingadvies op de eerste plaats. Om verdere verspreiding van het corona virus te beperken nemen wij hierin onze verantwoordelijkheid en treffen we verschillende maatregelen.

Mede omdat een aantal collega’s tot de risicogroep behoren, zeggen wij daarom alle fysieke afspraken met onze klanten en
opdrachtgevers af. Daarnaast werken de medewerkers waar het kan thuis en is er een minimale kantoorbezetting.

Wij kunnen verder blijven communiceren via de telefoon, WhatsApp, mail en Skype of via Teamviewer.

Uiteraard kunt u, indien van toepassing, de administratie of de gegevens voor de belastingaangifte gewoon langs brengen, maar wij geven geen hand en houden voldoende afstand. Desgewenst komen wij de administratie bij u ophalen maar daarbij hanteren wij hetzelfde beleid.

Wij vragen uw begrip hiervoor. Verder willen wij u wijzen op de maatregelen die de overheid heeft genomen om ondernemers te helpen die worden getroffen door de gevolgen
van het virus. De ontwikkelingen gaan snel; dagelijks vinden updates plaats.

U kunt hiervoor de diverse websites van de overheid raadplegen zoals die van de Rijksoverheid, Belastingdienst, KVK en het RIVM.

De belangrijkste maatregelen voor het bedrijfsleven schetsen wij hieronder kort voor u :

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging van Werkbehoud (NOW):
Betreft de vervanging van regeling van werktijdverkorting (WTV). De bedoeling van de NOW is het voorkomen van ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen.

Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten als de verwachting is dat er 20% omzetverlies
wordt geleden.

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb :

Deze regeling voorziet in een inkomensondersteuning voor zzp’ers en kleine mkb-ers tot een bedrag van € 1.500 netto per maand. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente waarin de ondernemer woont.

De regeling is gebaseerd op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Ook ziet deze regeling op de verkrijging van een lening voor bedrijfskapitaal.

Compensatieregeling: 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers :

Deze regeling is in eerste instantie bedoeld voor bedrijven in de horeca, reis-en evenementenbranche en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. De onderneming moet wel een fysieke inrichting buiten het eigen huis hebben.

Bijzonder uitstel van betalingen belastingen :

Met een schriftelijk gemotiveerde aanvraag zal vrijwel direct uitstel worden verleend voor de duur van 3 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging. De invordering wordt dan stilgezet. Beoordeling van de aanvraag vindt later plaats.

Uitstel is mogelijk voor: loonbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting. Uitstel kan worden aangevraagd op het moment dat de aangifte is gedaan én een aanslag in ontvangen.

Voor bestuurders van een rechtspersoon (BV) adviseren wij indien nodig een melding betalingsonmacht te doen.

Aanpassen voorlopige aanslag bij lagere winst :

Als u een lagere winst verwacht is het advies om een lagere voorlopige aanslag aan te vragen. Als de aanslag achteraf te laag is vastgesteld dan moet het verschil uiteindelijk alsnog betaald worden aan de belastingdienst.

Verlaging invorderingsrente en belastingrente :

Bij te late betaling van belastingen zal de Belastingdienst geen verzuimboete opleggen. De gehanteerde invorderingsrente bij te late betaling van 4% zal per 23 maart 2020 worden verlaagd naar bijna 0%.

Voor nadere informatie en ondersteuning kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 


Team Accura Administratie en Belastingadvies.Direct naar

Diverse administratieve diensten in Zwolle en Nagele

Als administratiekantoor begeleiden wij bedrijven in de regio Zwolle en Emmeloord, maar ook in de rest van Noord-Nederland. Reken bij ons op een foutloze afwerking. Daarvoor heeft u een vaste contactpersoon die uw bedrijf kent. Continue inzage in uw administratie is vanzelfsprekend. Wij zijn zowel gespecialiseerd in de administratie van de medische en paramedische praktijk als de mkb praktijk.

Zoekt u bedrijfsadvies van een professioneel administratiekantoor bij Emmeloord?

Op afstand geholpen worden?

Met teamviewer bieden wij de service om vanaf een afstand met u mee te kijken, als er iets even niet goed loopt. Log daarvoor in via onderstaande link.

Een administratiekantoor in Nagele, voor de regio Emmeloord.

Direct contact opnemen

Wilt u een afspraak maken, advies aanvragen of 
heeft u een andere vraag?