jaarrekening mkb; tandartsadministratie
Speciaal voor Mkb en Medici

De diensten van Accura Administratie en Belastingadvies

Of het nu gaat om het verzorgen van de salarisadministratie of het geven van (belasting)advies gericht op uw onderneming: Accura zorgt ervoor dat u uw blik op de toekomst kunt vestigen. Terwijl u zich bezighoudt met uw praktijk of bedrijf, verzorgen wij dat de boekhouding altijd op orde is. 

Uw administratie

De administratie zelf op orde brengen kost u vaak veel tijd. Wij kunnen u onder meer helpen met:

 • het geheel of gedeeltelijk bijhouden van uw administratie
 • ondersteuning bij het in eigen beheer houden van de administratie
 • de aangifte inkomstenbelasting
 • het opstellen van begrotingen en prognoses
 • het opstellen van tussentijdse overzichten (maand- of kwartaalrapportages)
 • real time inzicht in uw financiële cijfers

De jaarrekening

Een van de belangrijkste documenten van een onderneming is de jaarrekening. Het geeft inzicht in de financiële prestaties en vertelt u waar u staat qua groeimogelijkheden. Daarbij verwachten banken en kredietverschaffers betrouwbare cijfers van uw bedrijfsvoering. Accura zorgt voor deze betrouwbaarheid. Zo kunnen de jaarcijfers een goed uitgangspunt zijn voor het nemen van beslissingen over toekomstplannen en investeringen.

Contact

Belastingadvies en begeleiding

Waar de werkzaamheden van de jaarrekening eindigen, beginnen de werkzaamheden van de advisering. Aan de hand van de jaarcijfers kijken we met u naar de ontwikkeling van uw onderneming en uw persoonlijke situatie. Wij adviseren u over:

 • financieringsvraagstukken
 • fiscale vraagstukken
 • bedrijfsopvolging
 • echtscheiding
 • financiële planning
 • samenwerkingsverbanden
 • overdracht van de onderneming
 • zelfstandigen zonder personeel (ZZP)
 • startersbegeleiding

Contact

Fiscale dienstverlening

Omdat wij volledig op de hoogte zijn van de financiële situatie van uw onderneming, kunnen wij u op fiscaal gebied optimaal adviseren. Naast het fiscaal voordeel op korte termijn, wordt er nadrukkelijk ook gekeken naar het belastingvoordeel op langere termijn, waardoor er volledig rekening gehouden wordt met uw persoonlijke situatie, waarbij de volgende aspecten aan de orde kunnen komen:

 • inkomstenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • schenk- en erfbelasting
 • bezwaar en beroepsprocedures
 • bedrijfsoverdrachten
 • ondernemingsvormen

Contact

Personeel en salarisadministratie

Personeelszaken vragen tijd, zorg en aandacht. Net de dingen die voor een ondernemer kostbaar zijn die hij liever aan opdrachten besteed. Wij nemen de zorg voor personeel- en salarisadministratie uit handen zodat u uw tijd kunt besteden aan het optimaliseren van uw onderneming.

We kunnen u helpen met:

 • het opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • toepassing van de werkkostenregeling
 • looncontroles
 • toepassingen van cao’s
 • fiscaal vriendelijke beloningsvormen

Contact